LEAN Orange Belt

De LEAN Orange Belt is een instaptraining. In twee trainingsdagen nemen we je mee in de LEAN filosofie en de belangrijkste principes en instrumenten. Tussen deze dagen heb je een kleine huiswerkopdracht. Na de tweede dag ben je klaar om een verbeterproject binnen je organisatie op te pakken. Binnen uiterlijk 6 weken heb je een concrete, gemeten verbetering binnen jouw werkomgeving doorgevoerd.

TRAINING
De training is erg praktisch ingericht en zal na de 1e dag van de training meteen op de werkvloer bewustwording van werkprocessen en positieve neveneffecten opleveren. In twee dagen nemen wij je mee in de wereld van LEAN aanpak, spelen een ervaringsgerichte LEAN game en we geven je handvatten om verschillende soorten van verspilling te herkennen.

Tijdens de training behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

  • (Niet)waarde toevoegende stappen definiëren (CVA, BVA, NVA, verspillingen)
  • Waardestroom in kaart brengen (Value Stream Mapping)
  • Flow creëren (Line Balancing, takt tijd, proces flow)
  • Van Push naar Pull bewegen (Poka Yoke, Ishikawa, Kanban, 5S, 5 Why)
  • Het streven naar perfectie (Plan-Do-Check-Act, Dagstarts, Kaizen)

RESULTAAT
Na de training LEAN Orange Belt ben je in staat om een Value Stream Map te maken, daarmee zelf knelpunten en verspillingen te herkennen en aan te pakken om zodoende werkprocessen binnen de organisatie te optimaliseren en continu te blijven verbeteren. Je kunt de klantwens achterhalen, vertalen naar teamdoelen en dagelijks sturen d.m.v. dagstarts. Je bent bekend met de basisprincipes van LEAN. Na succesvolle presentatie van je verbeterproject met een concrete, gemeten verbetering in jouw werkomgeving welke je hebt doorgevoerd, ontvang je het LEAN Orange Belt certificaat.

VOOR WIE
De LEAN Orange Belt training is geschikt voor iedereen die zich de basisprincipes van LEAN eigen wil maken en zelfstandig met LEAN resultaten wil bereiken. De training is zo opgezet dat hij interessant en uitdagend is voor iedereen, van alle niveaus, van alle leerstijlen en van alle bedrijfsonderdelen.

PLANNING EN TIJDSINVESTERING
week 1: 1e trainingsdag
week 2: 2e trainingsdag
week 4: inloopspreekuur, coaching op je praktijkopdracht (op eigen verzoek)
week 6: 1e beoordeling van de concept presentatie van je praktijkopdracht (via mail)
week 8: uiterlijke inleverdatum van de definitieve presentatie van je praktijkopdracht
week 9 (halve dag): eindpresentatie van alle cursisten en uitreiking certificaten

VEREISTEN
Meebrengen van een verbeterproject en toestemming van je manager om tijd in de oplossing te steken. Je bent verplicht op de twee trainingsdagen én op de presentatiedag aanwezig te zijn. Zorg er dus voor dat je die dagen reserveert in je agenda.

CERTIFICAAT
De belangrijkste eis voor certificering is dat je een concrete, gemeten verbetering in jouw werkomgeving hebt doorgevoerd met behulp van tenminste één LEAN instrument. Ongeveer 4 weken na de training doen wij aan de hand van een proefpresentatie – die je per mail aan ons opstuurt – een eerste beoordeling en geven jou feedback. Vóór de eindpresentatiedatum heb je zekerheid of je geslaagd bent, zodat je zonder stress jouw eindpresentatie kunt geven.

KOSTEN
De kosten zijn € 695,- voor het gehele traject inclusief certificering. Als je met collega(s) komt, dan zijn de kosten voor elke volgende inschrijver €500,-. Genoemde kosten zijn exclusief BTW en inclusief locatiekosten, catering en trainingsmateriaal.

INSCHRIJVEN
Mocht je gezamenlijk met je eigen team een training willen volgen, dan kunnen wij dit ook organiseren desgewenst binnen je eigen organisatie. Groepsgrootte is dan minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Heb je interesse, schrijf je dan in voor deze training.
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op en we vertellen je er graag meer over.