SAMENWERKING CARRIÈREPOORT


Doors to Improvement is een samenwerking aangegaan met HRD adviesbureau Carrièrepoort. Carrièrepoort is een energiek dienstverlenend bureau gericht op Human Resource Development (HRD). Beider toegevoegde waarde is te vinden in het in beweging brengen en houden van medewerkers van grotere organisaties in semi-overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Onze belangrijkste gesprekspartners zijn directies en HR-management. Goed begrijpen waar het om gaat, het bieden van maatwerk en nuchtere, effectieve begeleiding zijn cruciaal om hen te ondersteunen bij uw HR-vraagstukken.

Het portfolio van Carrièrepoort bestaat uit:

  • VitaliteitsAPK voor organisaties;
  • HRD diagnose en advies bij vraagstukken met betrekking tot mobiliteit, vitaliteit en inzetbaarheid;
  • Leiderschap;
  • Management Development;
  • Executive Coaching;
  • Outplacement / Werk-naar-werk begeleiding;
  • Ondernemerschap en ondernemend werken.

Kijk voor meer informatie op: www.carrierepoort.nl/werkgever/portfolio/vitaliteit/vitaliteitsapk/