Onze diensten

ORGANISATIE

ORGANISATIE

De wereld is continu aan veranderingen onderhevig. Organisaties en hun medewerkers bewegen mee op de deining van deze continue veranderende omgevingsfactoren en dit vraagt van organisaties om hierop...

TRAINING

TRAINING

U wilt dat uw medewerkers met uw organisatie meegroeien. Dat vraagt om het vergroten van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Doors to Improvement biedt trainingen gericht op het individu, op teams en op de verschillende...

COACHING

COACHING

Uw organisatie, uw team, uw leven richting geven vanuit een rotsvast vertrouwen, een positieve kijk op veranderen en met realiseerbare doelen. Wie wil dat niet? Voor ons is dat wat coaching voor u kan betekenen...

Welkom

Doors to Improvement transformeert uw organisatie in een huis met kamers en deuren, die naar continue verbetering leiden.

Vanuit een Window of Opportunity kijken wij steeds naar het creëren van nieuwe kansen en naar dé gouden momenten, waarop uw organisatie die kan benutten om de door haar gewenste doelen te behalen.

Kamers, die uitdagen tot reflectie en creativiteit, die uw horizon verbreden en die helpen verder te kijken dan de vertrouwde omgeving, percepties en gedragingen. Deuren met talrijke manieren om uw organisatie en medewerkers naar verbetering te (bege)leiden.

Zo zullen wij ook uw organisatievraagstuk tegemoet treden en intern een klimaat van co-creatie tot stand brengen. Wij doen dat met passie en enthousiasme. Met de focus op zowel het collectieve als individuele resultaat zetten wij ons in om samen met u op uw organisatievraagstuk een duurzaam passend antwoord te geven.

Medewerkers en management zijn het kapitaal van uw organisatie. Zij hebben de ervaring, kennis en vaardigheden, ieder vanuit de eigen discipline om uw organisatie succesvol te maken. Zij zijn het die, met de juiste begeleiding, dat kapitaal snel lerend kunnen verrijken en op nieuwe manieren kunnen inzetten. Doors to Improvement zorgt voor structuur en vernieuwing bij het inventariseren van verschillende (strategische) opties en het maken van een breed gedragen keuze.

Via een grondige diagnose brengen we het daadwerkelijk onderliggende organisatievraagstuk samen met u in kaart. Vervolgens helpen we u een strategisch veranderplan ontwerpen gericht op de door uw organisatie te realiseren doelen. Daarbij letten wij ook nadrukkelijk op haalbaarheid: doelen en veranderplan moeten in elkaars verlengde liggen. Samen met uw management en medewerkers (bege)leiden wij uw organisatie naar een duurzame, vernieuwende manier van werken waarbij de gewenste resultaten worden behaald en talent de ruimte krijgt om te groeien. Kortom: de harde en zachte kant van het ondernemen met elkaar verbinden!

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op!