AGILE METHODEN EN SCRUM STEEDS POPULAIRDER!

Mede dankzij het niet aflatende enthousiasme van gedreven Agile specialisten en SCRUM Masters (Maartje den Hartog, Johanna Peeters, Natasha de Vreeze, Ching-Ching Chou en Dick Bertels) hebben wij ons ook, in het kader van continue ontwikkeling, de afgelopen periode verder bekwaamd in de Agile-methodiek SCRUM met als resultaat dat wij ons nu Professional SCRUM Master (PSM I) mogen noemen!

Organisaties zijn continu aan veranderingen onderhevig waarbij zij en hun medewerkers meebewegen op de deining van deze continue veranderende, complexe omgevingsfactoren zoals de klantvraag en nieuwe marktinzichten. Ook interne factoren zoals reorganisaties, beleidswijzigingen, aanpassing van missie, visie en strategie vragen om veerkracht en aanpassingsvermogen. Hierop inspelen en actie ondernemen is essentieel. Dit vraagt een andere aanpak gebaseerd op de waarden en principes zoals vastgelegd in het Agile Manifesto 2001.

Als je met deze visie de klantvraag centraal stelt en tegemoet wilt treden, zul je je organisatie anders moeten gaan inrichten. Het SCRUM raamwerk is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Het is een misvatting dat het alleen succesvol is voor IT-projecten. Onze ervaring is dat het ook heel goed werkt bij de ontwikkeling van HRM-producten, organisatieveranderingen en innovatietrajecten.

 

Agile Manifesto 2001

Agile Waarden

 1. Medewerkers en (hun onderlinge) interacties boven processen en hulpmiddelen;
 2. Een werkend(e) product of dienst boven allesomvattende documentatie;
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 4. Inspelen op veranderingen boven het volgen van een vooraf opgesteld (project)plan.

Agile Principes

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle producten of diensten;
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant;
 3. Lever regelmatig (2-wekelijks, maandelijks) werkende producten of diensten op;
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het project;
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren;
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar face-to-face te communiceren;
 7. Werkende producten of diensten zijn de belangrijkste maat voor voortgang;
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo kunnen volhouden;
 9. Voortdurende aandacht voor technisch meesterschap en een goed ontwerp versterken agility (veerkracht, lenigheid, behendigheid);
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel;
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelf-organiserende teams;
 12. Op reguliere tijden, reflecteert het team hoe het effectiever kan ontwikkelen en past vervolgens gedrag daarop aan.

Bron: Agile Manifesto 2001 (agilemanifesto.org)