RIJNMONDINZICHT.NL

De afgelopen maanden heeft Doors to Improvement samen met MKB Rotterdam en overige stakeholders gewerkt aan de ontwikkeling van het arbeidsmarktdashboard RijnmondInZicht.nl

RijnmondInZicht.nl is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

RijnmondInZicht.nl is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de AWVN, FNV, gemeente Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, UWV, VNO-NCW, Zadkine en het Ministerie van SZW.

De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat transparante informatie over de arbeidsmarkt essentieel is voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. RijnmondInZicht.nl geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen de regio Rijnmond.

RijnmondInZicht.nl is tevens de centrale voorziening voor de noodzakelijke arbeidsmarktinformatievoorziening in de regio Rotterdam/Rijnmond zoals gewenst in het Rotterdamse Leerwerkakkoord en de bijbehorende deelakkoorden zoals het MKB Werkoffensief.

Al met al weer een mooi project en eindresultaat waar wij als Doors to Improvement trots op kunnen zijn hieraan te hebben bijgedragen.