MISSIE, VISIE EN STRATEGIE


Het afgelopen jaar hebben we verder kunnen bouwen aan onze missie, visie en strategie.
Met vernieuwde en verdiepende inzichten hebben we onze kernwaarden verder onderzocht en opnieuw gedefinieerd. Een mooi proces om samen te doorlopen!

Missie Doors to Improvement:
Met respect en in verbinding organisaties bewust maken en inzicht geven om leiderschap te nemen over de ontwikkeling van de organisatie met ruimte voor kwaliteit en talent.

Ons eigen onderzoek heeft geleid tot een helder stappenplan dat we samen met elke organisatie kunnen doorlopen om zo een (nieuw) aangescherpte missie, visie en strategie te ontwikkelen. Deze aanscherping vormt de uitgangspositie voor de daaruit voortvloeiende (middellange) organisatiedoelstellingen en de planning- en controlecyclus.